Slimmere en efficiëntere
logistiek

Luka Veljovic is geen onbekende bij Nomi Co-Packing: twee jaar geleden liep hij hier stage. Inmiddels is hij afgestudeerd en werkt hij op projectbasis bij Nomi Co-Packing om de logistieke processen binnen het bedrijf in kaart te brengen én te verbeteren.

“Het was aanvankelijk mijn bedoeling om na mijn opleiding Logistics Engineering aan de Breda University of Applied Sciences in Breda nog een master te gaan halen, maar die opleiding bleek totaal niet aan te sluiten bij wat ik wil bereiken. Ik heb er voor gekozen om te stoppen en zet nu in op het volgen van cursussen op het gebied van bijvoorbeeld Lean Six Sigma en Data Science, om me zo toch verder te kunnen specialiseren. Mijn werkzaamheden bij Nomi Co-Packing helpen me daar ook bij. Ik breng mijn kennis in de praktijk en bouw aan mijn cv.”

Verbeteracties

Tijdens zijn stage bracht Luka in kaart hoe vrachtwagens efficiënter beladen kunnen worden. Luka bleef contact houden met Nomi Co-Packing. “Op een gegeven moment bleek dat ze de volledige logistieke processen op beide locaties onder de loep wilden gaan nemen, om in de breedte te kunnen verbeteren. Omdat ik het tijdens mijn stage zo naar mijn zin had bij het bedrijf, wilde ik die taak natuurlijk graag weer op me nemen. Ik ben dus voor zeven maanden teruggekomen en werk op donderdag en vrijdag aan het in kaart brengen van alle processen.”

Interessante bevindingen

Luka heeft al interessante bevindingen gedaan. “We hebben op beide NOMI-locaties gemeten hoe lang het uitladen van een vrachtwagen duurt. De verwachting was eigenlijk dat dit bij de hoofdlocatie aan de Pauvreweg het snelst zou gaan, omdat daar een laaddock aanwezig is. Maar wat bleek: het ging juist op de andere locatie sneller. Daar worden de vrachtwagens namelijk door twee personen uitgeladen. Dat duurt, ondanks de grotere afstanden, minder lang dan bij het laaddock op de hoofdlocatie. Met die informatie kan ik aan de slag om een advies te formuleren.”

Trends en analyses

Luka is ook betrokken bij zaken die niet direct over logistiek gaan. “Ik zit regelmatig bij de evaluatie van de vorige dag. Het is goed om te evalueren, maar de verslagen van deze overleggen kunnen verbeterd worden. Wat ik wil bereiken is dat er de juiste informatie en analyses uit te halen zijn. Ik ben nu bezig om deze verslagen gedetailleerder en specifieker te maken. Daarmee wordt het overleg niet alleen een terugblik op de vorige dag, maar ook een bron van informatie op basis waarvan je actie kunt ondernemen.”

Makkelijker en efficiënter werken

Net als tijdens zijn stage heeft Luka het ook nu weer goed naar z’n zin. “Zodra ik uitleg wat ik kom doen als ik een proces kom inventariseren zijn mijn collega’s bereidwillig om te helpen. Uiteindelijk wordt het werk ook voor hen immers makkelijker en efficiënter als we de processen stroomlijnen. Iedereen denkt met me mee en als ik vragen heb, word ik snel vooruit geholpen. De goede sfeer die er tijdens mijn stage hing, is er nu nog en dat bevalt me heel goed.”